Bezpečnostní vazby stromů

Zajištění koruny stromů vazbami Pardubice

Bezpečnostní vazby stromů jsou jednou ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Díky instalaci bezpečnostní vazby nemusí dojít k radikální redukci koruny či k odstranění stromu. Dále je zajištěna provozní bezpečnost stromu proti jeho zlomení či vyvrácení.
Při správné instalaci bezpečnostní vazby lze výrazně snížit riziko odlomení části koruny a prodloužit životnost stromu.

Typy vazeb

Vazby statické: jedná se o vrtané nebo podkladnicové vazby. Lana na tento typ vazby používáme ocelová nebo syntetická. Touto technikou dosáhneme pevné spojení jištěných větví bez možnosti jejich pohybu. Vazbu instalujeme jako předpjatou ve spodní třetině stromu, abychom zamezili vzniku „karate efektu“. Nevýhodou je jejich zarůstání, především u podkladnicového typu.

Vazby dynamické: lana pro tento typ vazeb se používají polyamidová, polyesterová nebo polypropylenová. Díky konstrukci se tyto lana vyznačují velkou dynamikou, ta může být posílena tzv. tlumičem rázu. Výhodou těchto vazeb je jejich instalace do vrchní části stromu, kde zachycují pouze extrémní výkyvy. Nevýhodou je poměrně rychlá degradace lan a to vlivem UV záření. Díky tomu životnost této vazby je v intervalu od 6 do 12 let v závislosti na okolnostech a použitém materiálu.

Péče o vazby

  • každoroční vizuální kontrola jištěného stromu
  • detailní kontrola v koruně stromu v polovině její životnosti
  • výměna po uplynutí doby životnosti