Rizikové kácení stromů Pardubice

Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

rizikove-kaceni-kulhavy.jpgRizikové kácení stromů označuje situaci, kdy strom svými parametry neumožňuje jednorázové pokácení ze země. Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících kácení. Stejné je to i s místem kácení (poloha okolních stromů, terén, povětrnostní podmínky) a proto každý strom vyžaduje před pokácením individuální přístup, obhlídku a zvážení případných rizik.

Nejsnadnější případ je kácení rovných přímých stromů s pravidelnou korunou i kmenem, které bohužel tvoří jen mizivou část naší práce. Obtížnost a riziko se v první řadě odvíjí od druhu a typu stromu. Vždy se snažíme najít pro Vás finančně nejvýhodnější možnost a proto jen ve vyjímečných případech volíme práci z plošiny. Plošinu využíváme tehdy, kdy je pohyb v koruně příliš riskantní a není zde možnost využití jiného sousedního vzrostlého stromu. Dokážeme také odstranit pařez pomocí pařezové frézy.

Příčiny rizikového kácení:

  • strom je napadený houbou, vyhnilý, nalomený
  • vychýlený mimo směr pádu kam má být strom pokácen
  • v blízkosti stromu vede elektrické vedení
  • v blízkosti stromu nebo pod ním se nachází budova, střecha, plot, kolejiště, komunikace, nebo jiné rizikové faktory které mohou být při přímém kácení ohroženy

Rozděleni rizikového kácení:

  • strom se kácí po větších částech bez zachycování do lana
  • strom se kácí po menších kusech bez zachycování do lan
  • větve a jednotlivé části torza stromu se chytají do lan
  • strom se kácí pomocí plošiny
  • kácení pomocí stromolezecké techniky
  • speciálním kácení pomocí stromolezecké techniky s možností posílání větví do kladkového a lanového systému, který větve a části stromu dopraví až  50m od místa kácení pomocí kladkové lanovky.

Postup práce při rizikovém kácení stromů:

pece-a-kaceni-jpg Stromolezec se v koruně stromu pohybuje pomocí lezeckých stupaček, kmenovky s ocelovým jádrem a lezeckých lan k nimž je přivázán jistící technikou na sedacím úvazku. Postupně odřezává jednotlivé větve a podle situace je buď hází samovolně na zem nebo je spouští pomocí kladky a lan pomalu, kde je pozemní pracovník odvazuje a odklízí. Po odstranění všech větví se postupně od vrcholu odřezávají jednotlivé kusy torza.

Bezpečnost:

Arboristika, kácení stromů a výškové práce patří mezi nejrizikovější práce po celém světě a rizikové kácené obzvlášť. Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě, neboť dokážeme vnímat rizika s touto prací spojené. Vzhledem k práci ve výškách v kombinaci s motorovou pilou a spouštěním někdy až 300 kg částí torza stromů se vystavujeme vysokému riziku úrazu, poškození majetku či smrti. Proto používáme certifikované bezpečností stromolezecké a horolezecké vybavení a disponujeme osvědčením pro práci ve výškách.

zpět na úvodní stranu